NIK: 35
NIP: 19
NUPTK: 04
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L:
Agama: Islam
Pendidikan: S3
Jurusan: Jombang
Status: GTT
Jenis GTK: Guru MAT
Alamat : rt5 rw4
081